Nasze realizacje

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych
w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)
2018-07-30

Rekultywacji zbiorników wodnych na koneckich Browarach i Starym Młynie.

(więcej…)

Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce

Wyremontowany Zbiornik wodny zlokalizowany jest w centrum miasta Suchedniów.  (więcej…)

Zabudowa wyrwy w ostrodze OS 1/343 w lewym brzegu rzeki Wisły
2017-01-23

Zabudowa wyrwy w ostrodze OS 1/343 w lewym brzegu rzeki Wisły w m. Chotcza Dolna, pow. Lipsko, woj. mazowieckie. (więcej…)

Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 25+200 – 27+200

Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 25+200 – 27+200 gm. Rusinów (więcej…)

Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 22+500 – 23+200

Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 22+500 – 23+200 gm. Rusinów (więcej…)

Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły

Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły (więcej…)

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej (więcej…)

Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego
2016-01-21

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. przeprowadziła generalny remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania Popowo. (więcej…)

Przebudowa wału powodziowego Wisły

Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 – 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły (więcej…)