Nasze realizacje

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych
w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 – etap IV
2021-06-24

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory. (więcej…)

Wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, gmina Stężyca

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, gmina Stężyca obiekt 3 w km wału 8+262 – 9+600 ( dł. 1,338 km) (więcej…)

Wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły gmina Sobienie Jeziory

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w gmina Sobienie Jeziory – etap III w km wału 19+600 – 21+400 ( dł. 1,8 km) (więcej…)

Wał przeciwpowodziowy rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 – etap II

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 – 474+300  (więcej…)

Wał przeciwpowodziowy rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory

 gmina Sobienie Jeziory – etap I w km wału 14+800 – 18+500 ( dł. 3,7 km). Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły.

(więcej…)

Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły w Regowie Starym gm. Gniewoszów

Zabezpieczeniu podmytej skarpy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 384 – 385 powiat kozienicki, woj. mazowieckie.
(więcej…)

Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+441 – 58+051

Kopalni Węgla Kamiennego Makoszowy – nadbudowa istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej rzeki Kłodnicy.
(więcej…)

Budowa zbiornika retencyjnego w Górnie

Zbiornik Górno – Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.
(więcej…)

Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie
2018-07-30

Rekultywacji zbiorników wodnych na koneckich Browarach i Starym Młynie.

(więcej…)

Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce

Wyremontowany Zbiornik wodny zlokalizowany jest w centrum miasta Suchedniów.  (więcej…)