Inżynieria wodna
Ochrona środowiska

Znajomość branży i doświadczenie gwarantuje terminowe
i rzetelne wykonywanie realizowanych zadań i świadczonych usług

Profesjonalny sprzęt
terminowość realizacji

Budownictwo hydrotechniczne
melioracje wodne

Budowa obiektów budownictwa hydrotechnicznego,
melioracji wodnych i ochrony środowiska

Profesjonalny zespół
profesjonalny sprzęt

Doświadczona kadra w zakresie
budownictwa wodnego, hydrotechnicznego, melioracji, inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska

Aktualności

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych
w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Zabudowa wyrwy w ostrodze OS 1/343 w lewym brzegu rzeki Wisły
2017-01-23

Zabudowa wyrwy w ostrodze OS 1/343 w lewym brzegu rzeki Wisły w m. Chotcza Dolna, pow. Lipsko, woj. mazowieckie.

Więcej >
Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 25+200 – 27+200
2017-01-23

Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 25+200 – 27+200 gm. Rusinów

Więcej >
Zabudowa wyrwy w ostrodze OS 1/343 w lewym brzegu rzeki Wisły
2017-01-23

Zabudowa wyrwy w ostrodze OS 1/343 w lewym brzegu rzeki Wisły w m. Chotcza Dolna, pow. Lipsko, woj. mazowieckie.

Więcej >
Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 25+200 – 27+200
2017-01-23

Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 25+200 – 27+200 gm. Rusinów

>Dbamy o nasze środowisko naturalne
i otaczającą przyrodę
O firmie – poznaj nas bliżej

Stawecki Holding Sp. z o.o Sp. K. została utworzona w 2014 r. z firmy macierzystej ESC Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilian Stawecki.

Główne zamówienia pozyskujemy poprzez uczestnictwo w przetargach publicznych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do wykonawstwa w zakresie inżynierii sanitarnej, budownictwa wodnego, hydrotechnicznego, melioracji i ochrony środowiska oraz pracowniczą z uprawnieniami do obsługi maszyn, urządzeń budowlanych oraz środków transportu.

Posiadamy certyfikat
„Rzetelna firma”

Dbamy o rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszej kadry poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach w celu zdobywania nowych doświadczeń i uprawnień.

Wykonujemy roboty związane z budową obiektów budownictwa hydrotechnicznego, melioracji wodnych i ochrony środowiska.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do wykonawstwa w zakresie inżynierii sanitarnej, budownictwa, melioracji i ochrony środowiska oraz pracowniczą z uprawnieniami do obsługi maszyn, urządzeń budowlanych oraz środków transportu.

Wychodzimy naprzeciw indywidualnym wymaganiom naszych klientów spełniając wszystkie ich oczekiwania. W realizacji powierzonych inwestycji stosujemy materiały najwyższej jakości oraz nowoczesny sprzęt gwarantujący terminowe wykonanie robót.

Podczas realizacji zadań bardzo dużą uwagę przywiązujemy do dbałości o nasze środowisko naturalne.

Najnowsze projekty - nasze realizacje

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych
w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły
2017-01-23

Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły

Więcej >
Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej
2017-01-23

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej

Więcej >
Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły
2017-01-23

Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły

Więcej >
Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej
2017-01-23

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej

>