Inżynieria wodna
Ochrona środowiska

Znajomość branży i doświadczenie gwarantuje terminowe
i rzetelne wykonywanie realizowanych zadań i świadczonych usług

Profesjonalny sprzęt
terminowość realizacji

Budownictwo hydrotechniczne
melioracje wodne

Budowa obiektów budownictwa hydrotechnicznego,
melioracji wodnych i ochrony środowiska

Profesjonalny zespół
profesjonalny sprzęt

Doświadczona kadra w zakresie
budownictwa wodnego, hydrotechnicznego, melioracji, inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska

Aktualności

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych
w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w Leśnictwie Czerniawka i Tuchla
2021-06-25

Budowa  obiektów oraz usługi nadzoru inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach projektu małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Jarosław .

Więcej >
Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły
2021-06-25

Wisła w km  459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory” – etap V  obejmujących odcinek wału przeciwpowodziowego  odcinek wału o dł. 3 678 m.

Więcej >
Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w Leśnictwie Czerniawka i Tuchla
2021-06-25

Budowa  obiektów oraz usługi nadzoru inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach projektu małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Jarosław .

Więcej >
Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły
2021-06-25

Wisła w km  459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory” – etap V  obejmujących odcinek wału przeciwpowodziowego  odcinek wału o dł. 3 678 m.

>Dbamy o nasze środowisko naturalne
i otaczającą przyrodę
O firmie – poznaj nas bliżej

Stawecki Holding Sp. z o.o Sp. K. została utworzona w 2014 r. z firmy macierzystej ESC Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilian Stawecki.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Emilian Stawecki

Główne zamówienia pozyskujemy poprzez uczestnictwo w przetargach publicznych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do wykonawstwa w zakresie inżynierii sanitarnej, budownictwa wodnego, hydrotechnicznego, melioracji i ochrony środowiska oraz pracowniczą z uprawnieniami do obsługi maszyn, urządzeń budowlanych oraz środków transportu.

Dbamy o rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszej kadry poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach w celu zdobywania nowych doświadczeń i uprawnień.

Wykonujemy roboty związane z budową obiektów budownictwa hydrotechnicznego, melioracji wodnych i ochrony środowiska.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do wykonawstwa w zakresie inżynierii sanitarnej, budownictwa, melioracji i ochrony środowiska oraz pracowniczą z uprawnieniami do obsługi maszyn, urządzeń budowlanych oraz środków transportu.

Wychodzimy naprzeciw indywidualnym wymaganiom naszych klientów spełniając wszystkie ich oczekiwania. W realizacji powierzonych inwestycji stosujemy materiały najwyższej jakości oraz nowoczesny sprzęt gwarantujący terminowe wykonanie robót.

Podczas realizacji zadań bardzo dużą uwagę przywiązujemy do dbałości o nasze środowisko naturalne.

Najnowsze projekty - nasze realizacje

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych
w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Wał przeciwpowodziowy rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 – etap II
2021-06-24

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 

Więcej >
Wał przeciwpowodziowy rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory
2021-06-24

 gmina Sobienie Jeziory – etap I w km wału 14+800 – 18+500 ( dł. 3,7 km). Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły.

Więcej >
Wał przeciwpowodziowy rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 – etap II
2021-06-24

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 

Więcej >
Wał przeciwpowodziowy rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory
2021-06-24

 gmina Sobienie Jeziory – etap I w km wału 14+800 – 18+500 ( dł. 3,7 km). Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły.

>