O firmie

Stawecki Holding Sp. z o.o Sp. K. wykonuje roboty budowlane w zakresie:

 • budowa zbiorników retencyjnych i rekreacyjnych oraz budowli wodnych
 • budowa oraz zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych
 • regulacje rzek
 • budowa i rekultywacja składowisk odpadów
 • rekultywacja terenów

Posiadamy:

 • doświadczoną kadrę kierowniczą do wykonawstwa w zakresie inżynierii sanitarnej, budownictwa, melioracji i ochrony środowiska;
 • kadrę pracowniczą z niezbędnymi uprawnieniami do obsługi maszyn, urządzeń budowlanych oraz środków transportu;
 • serwis mobilny oraz zaplecze techniczne w zakresie własnego zaopatrzenia i napraw

Zapewniamy:

 • uprawnienia i szkolenia pracowników;
 • badania lekarskie ogólne i psychotechniczne;
 • stały serwis maszyn w celu trzymania ciągłości ruchu;
 • stały dozór kadry zarządzającej i koordynującej prace;
 • własną mobilną bazę magazynowo – paliwową;