Galeria

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680 – 11+403 (11+024), gm. Łaziska pow. Opole Lubelskie, obiekt 2 w km 4+420 -5+830 na dług. 1,410 km

Reportaże dotyczące wykonanych prac:
http://tv-trwam.pl/film/informacje-dnia-28122016
http://lublin.tvp.pl/28371250/28-grudnia-2016-g-1830
http://lublin.tvp.pl/26926956/remontuja-waly-wislane-na-strategicznym-odcinku

Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa

Zabudowa wyrwy w ostrodze OS 1/343 w lewym brzegu rzeki Wisły w m. Chotcza Dolna, pow. Lipsko, woj. mazowieckie.

Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 22+500 – 23+200 gm. Rusinów

Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 25+200 – 27+200 gm. Rusinów

Zabudowa wyrwy w ostrodze OS 1/343 w lewym brzegu rzeki Wisły w m. Chotcza Dolna, pow. Lipsko, woj. mazowieckie.

Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 – 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński – etap I w km 30+900 do 35+000

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. przeprowadziła generalny remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania Popowo.

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach