Aktualności

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych
w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w Leśnictwie Czerniawka i Tuchla
2021-06-25

Budowa  obiektów oraz usługi nadzoru inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach projektu małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Jarosław .

(więcej…)

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły

Wisła w km  459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory” – etap V  obejmujących odcinek wału przeciwpowodziowego  odcinek wału o dł. 3 678 m. (więcej…)

Budowa zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Głogów

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (więcej…)

Budowa obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Staszów

Rewitalizacja stawów  w Rybnicy – kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu. (więcej…)

Zachowanie i ochrona środowiska – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły

„Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447. (więcej…)

Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie
2018-07-30

Rekultywacji zbiorników wodnych na koneckich Browarach i Starym Młynie.

(więcej…)

Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce

Wyremontowany Zbiornik wodny zlokalizowany jest w centrum miasta Suchedniów.  (więcej…)

Zabudowa wyrwy w ostrodze OS 1/343 w lewym brzegu rzeki Wisły
2017-01-23

Zabudowa wyrwy w ostrodze OS 1/343 w lewym brzegu rzeki Wisły w m. Chotcza Dolna, pow. Lipsko, woj. mazowieckie. (więcej…)

Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 25+200 – 27+200

Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 25+200 – 27+200 gm. Rusinów (więcej…)

Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 22+500 – 23+200

Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 22+500 – 23+200 gm. Rusinów (więcej…)