Wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły gmina Sobienie Jeziory

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w gmina Sobienie Jeziory – etap III w km wału 19+600 – 21+400 ( dł. 1,8 km)

Prace prowadzone na terenie powiatu otwockiego, woj. mazowieckie. Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory – etap III w km wału 19+600 – 21+400 na długości 1,8 km to kolejny etap przebudowy istniejącego wału w ramach, którego firma wykonała uszczelnienie korpusu i podłoża przesłoną przeciwfiltracyjną wraz zabezpieczeniem korpusu wału korpusu wału siatką stalową przed zwierzętami ryjącymi. Roboty wykonano w celu usunięcia złego stanu technicznego wału oraz eliminacji zagrożenia przeciwpowodziowego na przedmiotowym wale.

Termin zakończenia zadania – wrzesień 2020 r.

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach