Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Rekultywacji zbiorników wodnych na koneckich Browarach i Starym Młynie.

W maju 2018 r. firma pozyskała zamówienie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na rekultywacji zbiorników wodnych na koneckich Browarach i Starym Młynie. W ramach rekultywacji zostaną wykonane roboty polegające na odmuleniu czaszy zbiorników wodnych oraz roboty obejmujące m.in. budowę, przebudowę, remont urządzeń piętrzących wodę, budowę przepławki dla ryb, parkingu, ścieżki pieszo-rowerowej, pomostów dla wędkarzy jak również obiektów małej architektury.

Termin zakończenia zadania przewidziany jest na koniec czerwca 2019 r.

Linki do stron:
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/konskie/a/umowa-podpisana-w-malowniczej-scenerii-dotyczy-prac-przy-koneckich-zbiornikach,13154898/
http://tkn24.pl/umowa-na-przebudowe-starego-mlyna-juz-podpisana-wideo-zdjecia/
http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-konecki/item/26892-9-milionow-na-koneckie-zalewy.html

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach