Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+441 – 58+051

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Kopalni Węgla Kamiennego Makoszowy – nadbudowa istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej rzeki Kłodnicy.

W związku z dokonaną eksploatacją górniczą na obszarze należącym do Kopalni Węgla Kamiennego Makoszowy zrealizowane zostało przedsięwzięcie polegające na nadbudowie istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej rzeki Kłodnicy w km 57+441-58+051. W celu zabezpieczenia terenów przyległych do koryta rzeki nadbudowano lewy wał rzeki Kłodnicy na długości 451m, prawy wał rzeki Kłodnicy na długości 369 m oraz lewy wał potoku Bielszowickiego na długości 233 m, a także wykonano podwyższenie prawego brzegu rzeki Kłodnica na długości 235m. Do realizacji przedsięwzięcia, w procesie odzysku, wykorzystane zostały odpady wydobywcze o łącznej masie 235 205 t.

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach