Wał przeciwpowodziowy rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 – etap II

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 

Prace na terenie gminy Sobienie Jeziory – etap II w km wału 18+500 – 19+600 ( dł. 1,1 km), powiat otwocki, woj. mazowieckie. Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych, które stanowiły powtórzenie podobnych robót wykonanych w etapie I. Wykonano przebudowę prawostronnego wału rzeki Wisły na odcinku od 18+500 – do 19+600 ( dł. 1,1 km) w celu usunięcia niewłaściwego stanu technicznego wału oraz wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa poprzez uszczelnienie korpusu i podłoża wału za pomocą przesłony przeciwfiltracyjnej, zabezpieczenie korpusu wału siatką stalową. W zakresie wykonano roboty ziemne z wyrównaniem niwelety korony do pierwotnych rzędnych.

Termin zakończenia zadania – listopad 2019 r.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/przebudowa-walu-wisly-w-gminie-sobienie-jeziory

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach