Wał przeciwpowodziowy rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

 gmina Sobienie Jeziory – etap I w km wału 14+800 – 18+500 ( dł. 3,7 km). Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły.

Prace na terenie powiatu otwocki, woj. mazowieckie w km 459+500 – 474+300 Wisły. W ramach pozyskanego zadania firma wykonała przebudowę prawostronnego wału rzeki Wisły w km 14+800 – 18+500 ( o długości 3,7 km) w celu przywrócenia funkcji użytkowych wału przeciwpowodziowego II klasy ważności technicznej oraz usunięcia skutków wieloletniej eksploatacji, erozji, uszkodzeń powodziowych i innych czynników wpływających na degradację korpusu obwałowania. Przebudowa wału polegała na uszczelnieniu korpusu i podłoża obwałowania za pomocą przesłony przeciwfiltracyjnej oraz zabezpieczenie siatką stalową korpusu wału przed głębieniem nor przez zwierzęta. Zasadniczymi robotami przedmiotowego remontu były roboty ziemne, które polegały na odbudowie korpusu wału i wyrównaniu niwelety jego korony do historycznych rzędnych.

Termin zakończenia zadania – październik 2019 r.

http://podlasie24.pl/garwolin/region/przebudowa-walu-wisly-w-gminie-sobienie-jeziory–2b991.html

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach