Wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, gmina Stężyca

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, gmina Stężyca obiekt 3 w km wału 8+262 – 9+600 ( dł. 1,338 km)

Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku 1,338 km została przeprowadzona jako ostatni etap zadania pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, gm. Stężyca”. Inwestycja zakładała rozbudowę korpusu wału do projektowanych parametrów, uszczelnienie korpusu i podłoża wału przesłoną przeciwfiltracyjną, a także zabezpieczenie korpusu wału przed skutkami działalności zwierząt ryjących poprzez zastosowanie siatki stalowej na skarpie odwodnej. W ramach prac modernizacyjnych wykonane zostały nawierzchnie z kostki brukowej i płyt IOMB, drogi dojazdowe z płyt MON, drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych oraz schody skarpowe na skarpie odpowietrznej i odwodnej wału. Całe zadanie zostało zrealizowane przez naszą firmę w zaledwie dwa miesiące.

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach