Wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 – etap IV

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory.

Prace prowadzone w powiecie otwockim, woj. mazowieckie, etap IV przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku o długości 2,5 km w km wału 21+400 – 23+900 ( dł. 2,5 km) był powtórzeniem podobnych robót wykonanych przez firmę w poprzednich etapach.

W zakresie etapu IV wykonane zostały roboty polegające na przywróceniu właściwości użytkowych wału przeciwpowodziowego II klasy ważności technicznej poprzez odbudowę korpusu wału, wyrównaniu niwelety korony do pierwotnych rzędnych, uszczelnieniu korpusu i podłoża wału przesłoną przeciwfiltracyjnej i zabezpieczeniu korpusu wału korpusu wału siatką stalową.

Termin zakończenia zadania – grudzień 2020 r.

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach