Budowa zbiornika retencyjnego w Górnie

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Zbiornik Górno – Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.
Zbiornik Górno jest pierwszym z ponad 400 zbiorników małej retencji, który powstał na terenach Lasów Państwowych w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Głównym celem programu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych przy jednoczesnym zachowaniu krajobrazu naturalnego. W ramach przedmiotowego projektu na terenie gminy Sokołów Małopolski w miejscowości Górno powstał zbiornik magazynujący wodę o powierzchni 2,6 ha i pojemności 30 000 m³ wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz mnichem regulującym poziom wody. Powstały zbiornik ma zadanie zatrzymywać nadmiar wód opadowych na terenach leśnych oraz podtrzymać poziom wód gruntowych.

Link do stron:

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach