Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Wyremontowany Zbiornik wodny zlokalizowany jest w centrum miasta Suchedniów. 

Zbudowany został na rzece Kamionka, która jest prawostronnym dopływem rzeki Kamienna. Powierzchnia zbiornika wynosi 21,40 ha, max. głębokość zbiornika – 4,00 m. Zakres prac obejmował odmulenie dna i skarp zbiornika: osuszenie czaszy zbiornika przed rozpoczęciem robót ziemnych, wybranie osadów z dna zbiornika w ilości ponad 130 000 m3, uformowanie skarp zbiornika o odpowiednim nachyleniu, wywóz osadów poza obszar objęty pracami, remont metodą odtworzeniową, zamknięć głównych jazu, zagospodarowanie terenu po zakończeniu prac konserwacyjnych poprzez obsiew traw na terenach podwyższonych.

Na wykonanie całości prac nasza firma miała niecałe 4 miesiące (31.07.2017 r. do 16.11.2017 r.), co wymagało zaangażowania bardzo dużej ilości specjalistycznego sprzętu.

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach