Budowa obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Staszów

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Rewitalizacja stawów  w Rybnicy – kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu.

Projekt mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych. W ramach ogólnopolskiego programu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” wykonane zostaną rewitalizacje stawów Rybnica II i Rybnica III, znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Staszów. Inwestycja ma za zadanie przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu oraz erozji gleby, a także przyczyni się do poprawy stosunków wodnych, poprzez retencję wód powierzchniowych. W ramach zadania przebudowane zostaną czasze zbiorników wodnych o powierzchniach lustra 0,83 ha i 1,15 ha oraz groble piętrzące wodę wraz z budowlami przelewowo upustowymi. Termin zakończenia zadania przewidziany jest na listopad 2021 r.

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach