Budowa zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Głogów

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnychKolejny raz nasza firma będzie wykonawcą dla zdania realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Celem projektu związanego z budową 10 zbiorników wodnych jest wzmocnienie odporności drzewostanów na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, a także minimalizację negatywnych skutków wywołanych zjawiskami naturalnymi, takimi jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia oraz susze i pożary. W ramach przedmiotowej inwestycji, na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Głogów postanie 10 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni lustra wody 7,5 ha i pojemności retencjonowanej wody wynoszącej ok. 94 100 m3. Przedmiot zamówienia podzielony został na sześć części z czego aż pięć zrealizuje firma Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. Termin realizacji projektu przewidziany jest na koniec maja 2021 r.

Link do stron:
https://glogow.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ruszyla-realizacja-zbiornikow-retencyjnych-

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach