Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 22+500 – 23+200

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Utrzymanie wód rzeki Drzewiczki w km 22+500 – 23+200 gm. Rusinów Zadanie obejmowało zabudowę wyrw na brzegach wklęsłych oraz usunięcie przymulisk na brzegach wypukłych zlokalizowanych na odcinku rzeki Drzewiczki w km 22+500 – 23+200. Zabezpieczenie brzegów wklęsłych obejmowało wykonanie opaski z kiszki faszynowej wiklinowej 2x Ø 20 cm oraz wykonanie brzegosłonu płaskiego, a powyżej obsiew mieszanką traw.

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach