Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w Leśnictwie Czerniawka i Tuchla

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Budowa  obiektów oraz usługi nadzoru inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach projektu małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Jarosław .

Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Leśnictwie Czerniawka i Tuchla. Po raz kolejny będziemy wykonawcą dla zdania realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Nadleśnictwa Tuchla w miejscowości Miękisz Nowy. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną dwa zbiorniki wodne o powierzchni lustra wody 8,81 ha i 5,46 ha oraz pozwalających na retencję 160 tys. m3 wody. Planowany zakres prac obejmuje także wykonanie zapór czołowych i bocznych, zabezpieczenie czołowych zapór ziemnych przed skutkami działalności zwierząt ryjących poprzez zastosowanie siatki stalowej, wykonanie wysp ziemnych, budowli piętrzących, rowów i schodów skarpowych. Termin realizacji zadania przewidziany został na koniec marca 2022 r.

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach