Zabudowa wyrwy w ostrodze OS 1/343 w lewym brzegu rzeki Wisły

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Zabudowa wyrwy w ostrodze OS 1/343 w lewym brzegu rzeki Wisły w m. Chotcza Dolna, pow. Lipsko, woj. mazowieckie. Przedmiotem zamówienia była zabudowa wyrw w ostrodze OS 1/343 w lewym brzegu rzeki Wisły w km 342+400 w m. Chotcza Dolna, pow. Lipsko, woj. mazowieckie. Wykonano wzmocnienie ostrogi materacami faszynowo- kamiennymi oraz podniesiono koronę ostrogi do wymaganej rzędnej na całej długości.

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach