Zachowanie i ochrona środowiska – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

„Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447.

Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym – prace prowadzone w miejscowościach: Broszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek), powiat oświęcimski, województwo małopolskie. W celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego zrealizowane zostanie zadanie polegające na rozbudowie istniejących prawobrzeżnych obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447 w miejscowościach: Broszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek), powiat oświęcimski, województwo małopolskie. Prace swym zakresem będą obejmowały m.in. rozbudowę prawego wału rzeki Wisły na długości 750 m, rozbudowę lewego wału rzeki Soły na długości 447 m, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej oraz budowę, rozbudowę i rozbiórkę infrastruktury technicznej związanej z wałem.

Link do stron:

https://www.facebook.com/PGWWodyPolskie/posts/1968185349943595

https://www.facebook.com/PGWWodyPolskie/posts/1978803705548426

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach