Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680 – 11+403 (11+024), gm. Łaziska pow. Opole Lubelskie, obiekt 2 w km 4+420 -5+830 na dług. 1,410 km

Zrealizowaliśmy na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 4+ 420 – 5+830 tj. na długości 1,410 km. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Łaziska, pow. Opole Lubelskie, województwo lubelskie.

Reportaże dotyczące wykonanych prac:
http://tv-trwam.pl/film/informacje-dnia-28122016
http://lublin.tvp.pl/28371250/28-grudnia-2016-g-1830
http://lublin.tvp.pl/26926956/remontuja-waly-wislane-na-strategicznym-odcinku

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach