Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Zrealizowaliśmy na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zadanie polegające na wykonaniu gruntownego remontu istniejącej zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego.

Obiekt zlokalizowany na terenie gminy Serock, powiat Legionowo i gminy Somianka, pow. Wyszków, woj. mazowieckie. Zapora boczna o długości 2,95 km znajduje się na prawym brzegu rzeki Bug, między miejscowościami Kania Polska i Popowo Parcele.

Zadanie polegało m.in. na podwyższeniu korony i rozbudowie korpusu oraz doszczelnieniu korpusu i podłoża zapory przesłoną cementowo – bentonitową w celu doprowadzenia przedmiotowej zapory do właściwego stanu technicznego, gwarantującego trwałe osiągnięcie wymaganego stopnia bezpieczeństwa tego obiektu.

Więcej na temat realizacji „Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania – Popowo”

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach